Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2014

loveisblind
1415 cc60 500
Reposted fromM74Funky M74Funky vianiewychamowanee niewychamowanee
loveisblind
7495 1b38
Reposted fromnlght nlght viaToshi Toshi
loveisblind
4399 b346
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaToshi Toshi

May 27 2014

loveisblind

Bądź bardzo obok.

Reposted frommarlena marlena viatrue-blue-woman true-blue-woman
loveisblind
loveisblind
Oby nam dane było najwięcej:
otwarte oczy i czułe serce.
— Jonasz Kofta
Reposted fromcudoku cudoku vianiewychamowanee niewychamowanee
loveisblind
Pamiętam jaka byłaś zawsze delikatna, podarta w środku, porywcza, zła, smutna i radosna na raz. Taka inna niż wszyscy ludzie. Całkowicie odbiegająca od innych ludzkich zwyczajów i charakterów. Można by rzec, że nie do oswojenia.
— M.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee
loveisblind
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— A. Osiecka
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee
loveisblind
Złączyć się jednym przyjemnym dreszczem, pochodzić razem nocą po mieście. Zimnym zachłysnąć się majem, siedzieć i patrzeć na nasze tramwaje. Wypić z worka oranżadę i wyprowadzić się na stałe.
— Koniec Świata

February 12 2014

loveisblind

Zawsze czymś ryzykujesz. Gdy podążasz za sercem, ryzykujesz tym wszystkim, co zbudował Twój rozum. Gdy wyciągasz rękę, ryzykujesz, że zbytnio się zaangażujesz. Gdy płaczesz, ryzykujesz, że ktoś Cię zobaczy i cały Twój wizerunek "silnego człowieka" zniknie. Dążeniem do czegoś ryzykujesz upadek. Podejmowaniem prób - porażkę. Nadzieją - zawód. Życiem - śmierć. Miłością - obojętność. Ale najgorzej jest odrzucić ryzyko. Bo ten, kto nie ryzykuje niczym - niczego nie zyska.

Reposted fromamanecer amanecer viavaniliowo vaniliowo
loveisblind
Ale pękaj, serce moje, bo usta milczeć muszą
— Hamlet
Reposted frommruugaa mruugaa viaphilomath philomath
loveisblind

“ Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć ”

loveisblind

Naj­bar­dziej bolą rzeczy, o których nic się ni­komu nie mówi. Cier­pienie zasłonięte sztucznym uśmie­chem, mil­cze­nie w chwi­lach kiedy chce się krzyczeć.

— dauphne.moblo
loveisblind
Proszę, nie bójcie się kompromitacji i siary, róbcie sobie przypałowe zdjęcia, słuchajcie żenującej muzyki, szukajcie nawet tego czego nie ma i gadajcie bzdury. To karmi wasz dystans do samego siebie, to wyleczy kompleks współczesnego świata.
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viavaniliowo vaniliowo
loveisblind
Wiesz, kiedy zwykłą znajomość z człowiekiem można nazwać przyjaźnią?

Gdy po tysiącu kłótniach, miliardzie przykrych słów, tysiącu rozstaniach, tysiącu cichych dni, kilkunastu miesiącach niewidzenia się, Ty wciąż masz ochotę opowiedzieć wszystko, dzwoniąc o 3 rano do tej właśnie osoby - Twojego przyjaciela.
— z soup'a ambrozji
Reposted fromaillie aillie viavaniliowo vaniliowo
loveisblind

On? Po prostu uczynił mnie piękniejszą. I wiesz, że nie chodzi mi o wygląd (...) Polubiłam Jego obecność. Stał się częścią tego mojego chaosu w którym żyję.

Reposted fromazalia azalia viawszystkocozle wszystkocozle
loveisblind
"Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Ulisses z Bagdadu"
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viaphilomath philomath
loveisblind
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko.
— M.Hłasko
loveisblind
  Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie, jeśli rozumiesz, co mam na myśli.
— Neil Gaiman
Reposted fromIriss Iriss viavaniliowo vaniliowo
loveisblind
kiedy jesteś szczęśliwa, jesteś seksowna
— dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl